Η Πειραιώς Real Estate είναι η εξειδικευμένη εταιρεία ακίνητης περιουσίας,
του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς που διαχειρίζεται
και προσθέτει αξία στα ακίνητα της τράπεζας και των τρίτων πελατών της.

Ακίνητα

υπηρεσίες
Υπηρεσίες

Η Πειραιώς Real Estate στην υπηρεσία σας.

Διαχείριση
χαρτοφυλακίου
Ακινήτων

Διαχείριση Διαδικασιών
Πώλησης Ακινήτων

Διοίκηση - Παρακολούθηση
& Εποπτεία Κατασκευής Έργων

Ανάπτυξη Ακινήτων
Κατασκευές

Διαχείριση Ακινήτων

Υπηρεσίες Συμβούλου
Επενδύσεων

Τελευταία Νέα